Word lid! - Kosten

Kosten: Lidmaatschap , scoutsfit en kampgelden

Contributie
Ieder lid van onze vereniging betaalt contributie. De contributie (update okt'16) is € 10,00 per maand, wat neer komt op €120 per jaar. Als u meerdere kinderen bij onze groep, geldt er een dispensatie regel. Een kleine groep ‘oud’stamgasten betalen €60,= per jaar. Leiding en bestuur die geen jeugdlid zijn, zijn vrijgesteld van contributie. Naast de maandelijkse contributie zijn er aanvullende kosten voor het uniform en diverse kampen.

Drostengroep Scouting Coevorden is aangemeld bij de 'Doe-Mee-Pas' van de gemeente Coevorden (tegenwoordig de Doe-Mee-Webwinkel).

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld met onze groepspenningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen over de contributie.

Bij onze groep mag een nieuwkomer één maand (lees 4 opkomsten) meedraaien voordat wij verwachten dat hij/zij contributie moet afdragen.  De contributiebetaling moet per maand plaats vinden. Dit moet u zelf regelen door middel van een automatische overschrijving.

Na deze eerste maand zal tevens het ‘inschrijfformulier’ volledig ingevuld moeten worden voor onze ledenregistratie.

Als je besluit om te stoppen bij onze groep, kan de contributie pas worden stopgezet, nadat (schriftelijk) is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak. Graag hiervoor het ‘uitschrijfformulier’ inleveren bij de leiding, die de afmelding door zullen geven aan de ledenadministratie. De contributie moet betaald worden tot en met de maand waarin het uitschrijfformulier, volledig ingevuld, bij de leiding is ingeleverd. Het stop zetten van de contributiebetaling moet u ook zelf regelen.

Wil je nog meer weten? Dan kun je contact opnemen met de speltakleiding.

Scoutfit
Eenmalig dien je zelf een ScoutFit Blouse, insignes en een groepsdas aan te schaffen, reken hier €55,- voor.  Meestal kan je de benodigde spullen bij de speltakleiding bestellen.

Kampen
Er zijn enkele jaarlijks terugkerende kampen waar onze groep aan meedoet en waar je kampgeld voor betaald. Deze kosten variëren per speltak. Zomerkamp van de welpen circa 35 euro, de andere speltakken (Pinksterkamp en zomerkamp) houdt rekening met ca. € 60,- en 80,- per jaar. Deelname aan de kampen is niet verplicht.

Daarnaast zijn er regionaal en landelijk nog kampen waaraan men individueel voor kan opgeven (meestal in groepjes) Voorbeelden zijn NHW (hike lopen in de herfstvakantie), Poolkamp (hike lopen in de kerstvakantie), HIT (hike interesse en trapperskampen tijdens de Pasen). Last but not least zijn er ook internationale kampen (jamboree voor 15+).

Kampgeld
De kampen staan financieel los van de contributie. Voor een kamp moet dus extra betaald worden. Het kampgeld komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen die meegaan. De kinderen die niet meekunnen, betalen er dus ook niet voor. De bedragen zijn afhankelijk van de speltak en worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dit kan namelijk afhankelijk zijn van de plaats van het kamp.

•             Noordelijk Pinksterkamp:           € 60,- tot € 70,-

•             Zomerkampen € 35,- tot € 80,- (welpen € 35, Scouts € 80 en Explorers € 80 of meer)

 

•           Regionale kampen zoals NHW, Poolkamp en HIT: tussen de € 30,- en € 50,-
(zijn niet door de Drostengroep georganiseerd!, je geeft je individueel of in groepjes op)

Real time web analytics, Heat map tracking

Login

Contact

Ballastweg 52
7741 ZLCoevorden
Tel*: 0524 513624
Mail: info@drostengroep.nl

*Alleen bereikbaar tijdens opkomsten op vrijdag en zaterdag

Laat je uitdagen!